Câu hỏi:

21/06/2020 3,000

Đặt 1 câu ghép có cặp quan hệ từ: Tuy… nhưng …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tuy Dương bị khuyết tật đôi tay nhưng bạn ấy viết chữ rất đẹp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai từ đồng nghĩa với từ “êm đềm” là:

Xem đáp án » 21/06/2020 14,723

Câu 2:

Dòng nào sau đây chỉ gồm các từ láy?

Xem đáp án » 21/06/2020 10,662

Câu 3:

Hai từ trái nghĩa với từ “tĩnh mịch” là:

Xem đáp án » 21/06/2020 7,340

Câu 4:

Dấu phẩy trong câu : “Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.” có tác dụng?

Xem đáp án » 21/06/2020 4,006

Câu 5:

Trong các cụm từ: nhắm hai mắt, kéo dài cổ, thu đầu, những từ mang nghĩa gốc là:

Xem đáp án » 21/06/2020 3,723

Câu 6:

A. Kiểm tra Đọc

Đọc thầm

Đọc thầm bài: “ Chim họa mi hót” (TV lớp 5 tập 2 trang 123)

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau:

 

Tác giả cảm nhận tiếng hót của chim họa mi rất hay qua chi tiết nào?

Xem đáp án » 21/06/2020 3,556

Bình luận


Bình luận