Câu hỏi:

23/06/2020 760

Viết đoạn văn tự sự kể về một chuyến đi trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.

Câu hỏi trong đề:   Soạn văn lớp 10 Tuần 7 Tập 1 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sử dụng yếu tố miêu tả:

   + Tả về cảnh vật trong chuyến đi

   + Tả về người bạn đồng hành

- Sử dụng yếu tố biểu cảm để thể hiện tình cảm:

   + Tình cảm chung về chuyến đi

   + Tình cảm trước cảnh vật, sự việc trong chuyến đi

Các yếu tố miêu tả, biểu cảm được đan cài vào bài viết tự sự, không quá sa đà vào miêu tả hay biểu cảm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế nào là miêu tả, biểu cảm?

Xem đáp án » 23/06/2020 1,630

Câu 2:

Nhận xét về vai trò của yếu tố miêu tả và biểu cảm trong các đoạn trích:

a. Một đoạn trích tự sự đã học ở lớp 10.

b. Đoạn trích từ truyện ngắn Lẵng quả thông của nhà văn C. Pau-tốp-xki

Xem đáp án » 23/06/2020 535

Câu 3:

Căn cứ để đánh giá hiệu quả của yếu tô miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.

Xem đáp án » 23/06/2020 346

Câu 4:

Những cảm xúc, những rung động được nảy sinh từ đâu?

Xem đáp án » 23/06/2020 329

Câu 5:

Chọn và điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) |...:|: Từ sự việc, hiện tượng nào đó mà nghĩ đến sự việc, hiện tượng có liên quan.
b) |...:|: Xem xét để nhìn rõ, biết rõ sự vật hay hiện tượng.
c) |...:|: Tạo ra trong tâm trí hình ảnh của cái không hề có ở trước mắt, hoặc chưa hề gặp.

Xem đáp án » 23/06/2020 325

Câu 6:

Giải thích vì sao đoạn trích dưới đây đã rất thành công trong việc sử dụng các yếu tố miêu tả, biểu cảm.

Xem đáp án » 23/06/2020 241

Bình luận


Bình luận