Câu hỏi:

23/06/2020 296

Những điểm chung và những điểm khác nhau của hai bộ phận văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điểm chung:

   + Phát triển trên cơ sở văn tự của người Hán

   + Tích cực phản ánh những vấn đề của đời sống xã hội, tâm tư, tình cảm của người trung đại

   + Đều có những thành tựu rực rỡ kết tinh được những tác phẩm xuất sắc

Khác nhau:

- Bộ phận văn học chữ Nôm ra đời muộn hơn

- Thành tự của văn học Nôm chủ yếu là thơ (văn học chữ Hán có thành tựu lớn ở cả hai mảng văn thơ, văn xuôi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bảng khái quát tình hình phát triển của văn học Việt Nam thời trung đại.

Xem đáp án » 23/06/2020 1,010

Câu 2:

Một số tác phẩm văn học đã học trong ch­ương trình THCS thể hiện nổi bật nội dung của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.

Xem đáp án » 23/06/2020 356

Câu 3:

Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX có những đặc điểm lớn nào về nghệ thuật? Từ những đặc điểm đó, theo anh (chị) cách đọc văn học trung đại có gì khác văn học hiện đại.

Xem đáp án » 23/06/2020 290

Bình luận


Bình luận