Câu hỏi:

24/06/2020 523

a. Xác định phần tóm tắt văn bản Chuyện người con gái Nam Xương trong đoạn trích (2). Mục đích tóm tắt ở (1) và (2) có gì khác nhau.

b. Cách tóm tắt ở (1) và (2) khác nhau như thế nào, vì sao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bản tóm tắt 1 (truyện thơ Tiễn dặn người yêu) là toàn bộ câu chuyện để người đọc nắm được cốt truyện

- Bài tóm tắt 2 (chuyện người con gái Nam Xương) tóm tắt làm sáng tỏ luận điểm “Chàng Trương đi đánh giặc… không kịp nữa”

Cách tóm tắt ở cả hai bài khác nhau:

- Văn bản 1 tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện

- Văn bản 2 tóm tắt một đoạn truyện

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tóm tắt truyện Tấm Cám theo nhân vật Tấm.

Xem đáp án » 24/06/2020 4,301

Câu 2:

Tóm tắt Truyện An  Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ theo nhân vật Trọng Thuỷ.

Xem đáp án » 24/06/2020 921

Câu 3:

Anh (chị) đọc lại Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy và thực hiện những yêu cầu trong SGK - 120.

Xem đáp án » 24/06/2020 319

Bình luận


Bình luận