Câu hỏi:

27/09/2019 2,736

Ở Phi-líp-pin, thắng lợi từ cuộc cách mạng năm 1896 – 1898 đã dẫn đến sự ra đời của nhà nước

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở khu vực Đông Nam Á, Đảng Cộng sản ra đời sớm nhất ở quốc gia nào?

Xem đáp án » 27/09/2019 20,051

Câu 2:

Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước nào ở Đông Nam Á?

Xem đáp án » 15/07/2020 19,975

Câu 3:

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Mã Lai, Miến Điện trở thành thuộc địa của nước nào?

Xem đáp án » 27/09/2019 19,810

Câu 4:

Tổ chức chính trị nào của công nhân In-đô-nê-xi-a được thành lập vào tháng 5/1920?

Xem đáp án » 27/09/2019 5,072

Câu 5:

Đế quốc nào đã mượn cớ giúp đỡ nhân dân Phi-líp-pin chống ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, nhưng sau đó đã thôn tính quốc gia này?

Xem đáp án » 27/09/2019 4,628

Câu 6:

Đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, những quốc gia nào ở Đông Nam Á trở thành thuộc địa của thực dân Anh?

Xem đáp án » 27/09/2019 3,531

Câu 7:

Đến đầu thế kỉ XX, các nước trong khu vực Đông Nam Á đã bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, ngoại trừ

Xem đáp án » 27/09/2019 3,179

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »