Câu hỏi:

28/09/2019 2,029

Các cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX đã

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án » 28/09/2019 39,389

Câu 2:

Trong thời gian từ năm 1914 – 1919 sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng mấy lần?

Xem đáp án » 28/09/2019 25,465

Câu 3:

Cuộc “ bạo động lúa gạo” ở Nhật Bản diễn ra vào thời gian nào?

Xem đáp án » 28/09/2019 24,222

Câu 4:

Mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới của Nhật Bản là?

Xem đáp án » 28/09/2019 18,945

Câu 5:

Tháng 7/1922 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/09/2019 10,819

Câu 6:

Nhật Bản đã thực hiện giải pháp nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 -  1933)?

Xem đáp án » 28/09/2019 4,138

Câu 7:

Hạt nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX là

Xem đáp án » 28/09/2019 3,501

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »