Câu hỏi:

28/09/2019 54,237

Chiến tranh thế giới thứ hai được mở đầu bằng sự kiện nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tháng 1/1942, mặt trận Đồng minh thành lập nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 28/09/2019 34,162

Câu 2:

Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu?

Xem đáp án » 28/09/2019 13,779

Câu 3:

Phe Trục (phát xít) được hình thành trong những năm 30 của thế kỉ XX gồm những nước nào?

Xem đáp án » 28/09/2019 11,192

Câu 4:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là gì?

Xem đáp án » 28/09/2019 10,453

Câu 5:

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9/1939), các nước đế quốc Anh, Pháp, thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm

Xem đáp án » 28/09/2019 6,105

Câu 6:

Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên phạm vi toàn thế giới?

Xem đáp án » 28/09/2019 4,511

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »