Câu hỏi:

26/06/2020 613

Cho phương trình hóa học: Zn + CuSO4→ Cu + ZnSO4. T

ính khối lượng Cu bám lên thanh kẽm, khi khối lượng dung dịch tăng 0,2 gam (Cu=64, Zn=65).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các oxit: P2O5, CO2, SO2, CaO, Na2O. Oxit nào có khả năng tác dụng với nhau? Viết phương trình hóa học.

Xem đáp án » 26/06/2020 1,662

Câu 2:

Dung dịch chứa những chất nào khi cho hỗn hợp CuO và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư? Viết phương trình hóa học.

Xem đáp án » 26/06/2020 311

Câu 3:

Chọn hóa chất thích hợp và viết phương trình hóa học để loại các khí SO2, CO2 ra khỏi hỗn hợp khí CO.

Xem đáp án » 26/06/2020 271

Câu 4:

Hòa tan BaO vào nước thu được dung dịch làm phenolphthalein chuển thành màu hồng. Giải thích và viết phương trình hóa học.

Xem đáp án » 26/06/2020 268

Bình luận


Bình luận