Câu hỏi:

12/07/2024 521

Những đặc điểm nào có thể xem là hạn chế của vốn văn hóa dân tộc.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hạn chế nền văn hóa truyền thống:

    + Thiếu đột phá, tính sáng tạo mang khả năng phi phàm, kì vĩ

    + Trí tuệ không được đề cao, không mong cao xa, khác thường, hơn người

- Nguyên nhân: ý thức từ lâu đời về sự nhỏ yếu, thực tế có nhiều khó khăn, bất trắc của dân tộc

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao có thể khẳng định: "Con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hóa không chỉ trông cậy vào sự tạo tác của chính dân tộc đó, mà còn trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh, khả năng đồng hóa các giá trị của văn hóa bên ngoài, về mặt đó, lịch sử đã chứng minh là dân tộc Việt Nam có bản lĩnh". Hãy liên hệ với thực tế lịch sử và văn học Việt Nam để làm sáng tỏ vấn đề này.

Xem đáp án » 12/07/2024 5,522

Câu 2:

Nhận định: "Tinh thần chung của văn hóa Việt Nam là thiết thực, linh hoạt, dung hòa" nhằm nêu lên mặt tích cực hay hạn chế của văn hóa Việt Nam? Hãy giải thích rõ vấn đề này?

Xem đáp án » 12/07/2024 1,911

Câu 3:

Theo tác giả, đặc điểm nổi bật nhất trong sáng tạo văn hóa của Việt Nam là gì? Đặc điểm này nói lên thế mạnh gì của vốn văn hóa dân tộc? Lấy dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm này.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,478

Câu 4:

Tác giả phân tích đặc điểm của vốn văn hóa dân tộc dựa trên những phương diện cụ thể nào của đời sống vật chất và tinh thần?

Xem đáp án » 12/07/2024 1,046

Câu 5:

Hủ tục cần bài từ nhất trong các ngày lễ, tết ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 12/07/2024 1,045

Câu 6:

Trình bày hiểu biết và quan điểm của anh chị về nét đẹp văn hóa gây ấn tượng nhất trong ngày tết Nguyên đán của Việt Nam?

Xem đáp án » 12/07/2024 886

Câu 7:

Những tôn giáo nào có ảnh hưởng mạnh nhất đến văn hóa truyền thống Việt Nam? Người Việt Nam đã tiếp nhận tư tưởng của các tôn giáo này theo hướng nào để tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc? Tìm một số ví dụ trong nền văn học để làm sáng tỏ vấn đề này.

Xem đáp án » 12/07/2024 701

Bình luận


Bình luận