Câu hỏi:

12/07/2024 392

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

b, Qua các đề mục và nội dung của văn bản trên, anh (chị) hãy cho biết mục đích, yêu cầu, bố cục và những nội dung chính của một văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b, Mục đích: Nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm sau khi kết thúc hoạt động

Yêu cầu: chính xác, khách quan

Bố cục: 3 phần

- Mở đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan, tổ chức, địa điểm, thời gian, tiêu đề

- Nội dung:

    + Mục đích ý nghĩa của công việc

    + Lần lượt tường trình, đánh giá công việc cụ thể

    + Rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị

- Phần cuối

    + Nơi nhận

    + Người viết kí tên

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anh (chị) hãy viết một bài tổng kết phần Văn học (hoặc Tiếng Việt, Làm văn) thuộc chương trình Ngữ văn 12.

Xem đáp án » 12/07/2024 880

Câu 2:

Đọc văn bản (SGK) và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:

c. Đối chiếu với một yêu cầu của văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên thiếu nội dung nào?

Xem đáp án » 12/07/2024 370

Câu 3:

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

a. Văn bản trên thuộc loại văn bản tổng kết nào và thuộc phong cách ngôn ngữ nào?

Xem đáp án » 12/07/2024 368

Câu 4:

Đọc văn bản (SGK) và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:

b. Trong văn bản có một số đoạn bị lược bớt. Anh (chị) đoán xem trong các đoạn bị lược ấy, tác giả dẫn ra những sự việc, tư liệu, số liệu gì?

Xem đáp án » 12/07/2024 330

Câu 5:

Đọc văn bản (SGK) và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:

a. Vặn bản trên đã đạt được những yêu cầu nào của một văn bản tổng kết?

Xem đáp án » 12/07/2024 328

Câu 6:

Anh (chị) hãy nêu một số văn bản tổng kết thuộc hai loại hình văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn và văn bản tổng kết tri thức.

Xem đáp án » 12/07/2024 316

Bình luận


Bình luận