Câu hỏi:

27/06/2020 16,250

Vì sao việc mở các tập tin đính kèm theo thư điện tử lại nguy hiểm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác hại nào sau đây không phải do virus trực tiếp gây ra?

Xem đáp án » 27/06/2020 8,643

Câu 2:

Chương trình nào không phải là chương trình diệt virus?

Xem đáp án » 27/06/2020 3,813

Câu 3:

Yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn thông tin máy tính là:

Xem đáp án » 27/06/2020 630

Câu 4:

Các con đường nào lây lan virus máy tính:

Xem đáp án » 27/06/2020 526

Câu 5:

Tác hại của virus máy tính là:

Xem đáp án » 27/06/2020 395

Câu 6:

Chương trình nào là chương trình diệt virus?

Xem đáp án » 27/06/2020 348

Bình luận


Bình luận