Câu hỏi:

28/06/2020 262

Vào trang Web: vi.wikipedia.org, tìm kiếm từ khoá “Việt Nam”.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vào trang Web: vi.wikipedia.org, tìm kiếm từ khoá “Việt Nam”:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khởi động trình duyệt Cốc Cốc.

Xem đáp án » 28/06/2020 218

Câu 2:

Đăng nhập vào tài khoản thư điện tử vừa tạo.

Xem đáp án » 28/06/2020 211

Câu 3:

Đánh dấu trang, lưu, và tải 1 hình ảnh bất kì có trên trang web này.

(Trên màn hình desktop tạo 1 thư mục có tên của em, trang web và hình ảnh sẽ được lưu tại thư mục này)

Xem đáp án » 28/06/2020 197

Câu 4:

Tạo 1 tài khoản thư điện tử:

Tên người dùng có dạng như sau: <họ và tên của em>.<tên trường em đang học>@gmail.com

Ví dụ: nguyenvandung.thcsnguyentrai@gmail.com

( Lưu tên hộp thư đã tạo vào thư mục của em trên màn hình desktop)

Xem đáp án » 28/06/2020 189

Bình luận


Bình luận