Câu hỏi:

28/06/2020 298

Tạo màu nền cho các trang chiếu:

Yêu cầu:

- Trang chiếu thứ nhất có màu nền là mẫu có sẵn.

- Trang chiếu thứ hai có màu nền đơn sắc

- Trang chiếu thứ ba có màu chuyển từ hai màu

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tạo màu nền cho các trang chiếu:

- Trang chiếu thứ nhất có màu nền là mẫu có sẵn.

- Trang chiếu thứ hai có màu nền đơn sắc.

- Trang chiếu thứ ba có màu chuyển từ hai màu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint

Xem đáp án » 28/06/2020 255

Câu 2:

Chỉnh sửa lại màu chữ sao cho nổi bật và dễ đọc trên màu nền

Xem đáp án » 28/06/2020 250

Câu 3:

Nhập nội dung cho các trang chiếu tương tự như hình sau:

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

 

Xem đáp án » 28/06/2020 225

Câu 4:

Lưu bài trình chiếu và kết thúc PowerPoint.

Xem đáp án » 28/06/2020 194

Bình luận


Bình luận