Câu hỏi:

28/06/2020 255

Đề bài: Tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh với chủ đề:

Những lễ hội tiêu biểu ở vùng Tây Nguyên và Nam Bộ

- Lễ cơm mới

- Hội đua voi

- Lễ hội đâm trâu

- Lễ hội Dinh Cô

- Lễ hội Bà Chúa Xứ

- Lễ hội Ok Om Bok

(Tìm hiểu thêm về thông tin và các hình ảnh trên các Website tìm kiếm)

Yêu cầu:

Nội dung trên từng trang chiếu được minh hoạ bằng các hình ảnh phù hợp

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nội dung trên từng trang chiếu được minh hoạ bằng các hình ảnh phù hợp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đề bài: Tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh với chủ đề:

Những lễ hội tiêu biểu ở vùng Tây Nguyên và Nam Bộ

- Lễ cơm mới

- Hội đua voi

- Lễ hội đâm trâu

- Lễ hội Dinh Cô

- Lễ hội Bà Chúa Xứ

- Lễ hội Ok Om Bok

(Tìm hiểu thêm về thông tin và các hình ảnh trên các Website tìm kiếm)

Yêu cầu:

1. Bài chình chiếu phải có ít nhất 6 Slide, phản ánh đúng nội dung của chủ đề. (1 điểm)

Xem đáp án » 28/06/2020 262

Câu 2:

Đề bài: Tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh với chủ đề:

Những lễ hội tiêu biểu ở vùng Tây Nguyên và Nam Bộ

- Lễ cơm mới

- Hội đua voi

- Lễ hội đâm trâu

- Lễ hội Dinh Cô

- Lễ hội Bà Chúa Xứ

- Lễ hội Ok Om Bok

(Tìm hiểu thêm về thông tin và các hình ảnh trên các Website tìm kiếm)

Yêu cầu:

Màu nền, vị trí và định dạng văn bản thống nhất trên mọi trang chiếu. 

Xem đáp án » 28/06/2020 226

Câu 3:

Đề bài: Tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh với chủ đề:

Những lễ hội tiêu biểu ở vùng Tây Nguyên và Nam Bộ

- Lễ cơm mới

- Hội đua voi

- Lễ hội đâm trâu

- Lễ hội Dinh Cô

- Lễ hội Bà Chúa Xứ

- Lễ hội Ok Om Bok

(Tìm hiểu thêm về thông tin và các hình ảnh trên các Website tìm kiếm)

Yêu cầu:

Có hiệu ứng chuyển động trang thống nhất và hiệu ứng xuất hiện nội dung, hình ảnh một cách hợp lí.

Xem đáp án » 28/06/2020 215

Câu 4:

Đề bài: Tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh với chủ đề:

Những lễ hội tiêu biểu ở vùng Tây Nguyên và Nam Bộ

- Lễ cơm mới

- Hội đua voi

- Lễ hội đâm trâu

- Lễ hội Dinh Cô

- Lễ hội Bà Chúa Xứ

- Lễ hội Ok Om Bok

(Tìm hiểu thêm về thông tin và các hình ảnh trên các Website tìm kiếm)

Yêu cầu:

2. Nội dung văn bản ngắn gọn, cô đọng. (2 điểm)

Xem đáp án » 28/06/2020 210

Câu 5:

Đề bài: Tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh với chủ đề:

Những lễ hội tiêu biểu ở vùng Tây Nguyên và Nam Bộ

- Lễ cơm mới

- Hội đua voi

- Lễ hội đâm trâu

- Lễ hội Dinh Cô

- Lễ hội Bà Chúa Xứ

- Lễ hội Ok Om Bok

(Tìm hiểu thêm về thông tin và các hình ảnh trên các Website tìm kiếm)

Yêu cầu:

Màu chữ nổi rõ trên màu nền, cỡ chữ thích hợp để đọc.

Xem đáp án » 28/06/2020 196

Bình luận


Bình luận