Câu hỏi:

28/06/2020 1,363

Thành phần nào không phải là của đa phương tiện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đa phương tiện có những ưu điểm nào sau đây:

Xem đáp án » 28/06/2020 1,877

Câu 2:

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 28/06/2020 1,284

Câu 3:

Ưu điểm của ảnh động là:

Xem đáp án » 28/06/2020 285

Câu 4:

Trong Audacity, nút lệnh nào dùng để thu âm trực tiếp?

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1)

Xem đáp án » 28/06/2020 239

Câu 5:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên?

Xem đáp án » 28/06/2020 218

Câu 6:

Phần mềm Audacity là phần mềm dùng để:

Xem đáp án » 28/06/2020 195

Bình luận


Bình luận