Câu hỏi:

28/06/2020 2,030

Để xuất phim trong Movie Maker ta thực hiện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muốn dùng một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa để làm nền cho các slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format → Background → Fill Effects ta chọn:

Xem đáp án » 28/06/2020 1,430

Câu 2:

Hãy trình bày các thao tác cơ bản với lớp hình ảnh trong Movie Maker?Hãy trình bày các thao tác cơ bản với lớp hình ảnh trong Movie Maker?

Xem đáp án » 28/06/2020 1,202

Câu 3:

Trong Powerpoint, thao tác chọn File → Close dùng để:

Xem đáp án » 28/06/2020 1,077

Câu 4:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Trong Movie Maker, để thu lời thoại trực tiếp, thuyết minh cho phim theo các bước:

1. Di chuyển con trỏ thời gian đến vị trí muốn bắt đầu thu âm.

2. Nháy nút Record. Thời gian bắt đầu thu âm.

3. Nháy nút Stop để kết thúc.

4. Nháy nút Home, nháy chọn nút lệnh Record narration.

Xem đáp án » 28/06/2020 563

Câu 5:

Trong Movie Maker, Các lệnh thao tác với phụ đề gồm:

Xem đáp án » 28/06/2020 478

Câu 6:

Trong quá trình làm việc, chỉnh lí, thiết kế với phần mềm Audacity thì làm việc với tệp âm thanh có dạng:

Xem đáp án » 28/06/2020 472

Bình luận


Bình luận