Câu hỏi:

30/09/2019 6,579

Thông tin nào sau đây là sai khi nói về tia X?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Tia X có khả năng xuyên qua một tấm chì dày cỡ vài mm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1=450nm λ2=600nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 7,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

Xem đáp án » 30/09/2019 68,930

Câu 2:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng trong khoảng từ 0,4 μm đến0,76μm. Tại vị trí cách vân sáng trung tâm 1,56 mm là một vân sáng. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

Xem đáp án » 30/09/2019 42,559

Câu 3:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng  λd=720 nmvà bức xạ màu lục có bước sóng λ1 (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λ1 là : 

Xem đáp án » 30/09/2019 36,025

Câu 4:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1 m. Nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm  đến 0,75μm . Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 4 mm có mấy bức xạ cho vân sáng?

Xem đáp án » 30/09/2019 18,201

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 30/09/2019 17,684

Câu 6:

Chọn câu sai trong các câu sau:

Xem đáp án » 30/09/2019 14,989

Câu 7:

Hiện tượng nào sau được ứng dụng để đo bước sóng ánh sáng?

Xem đáp án » 30/09/2019 13,520

Bình luận


Bình luận