Câu hỏi:

01/07/2020 844

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

you/ What/ nationality/ are?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

What nationality are you?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

it/ day/ What/ today/ is/?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,148

Câu 2:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

have/ They/ Tuesday/ Math/ on.

Xem đáp án » 01/07/2020 670

Câu 3:

Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống

W_ere a_ _ you f_om?

Xem đáp án » 01/07/2020 375

Câu 4:

Dựa vào tranh và hoàn thành câu

Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 2) | Đề thi Tiếng Anh 4 có đáp án

 

My birthday is ___________ March.

Xem đáp án » 01/07/2020 288

Câu 5:

Chọn từ có cách phát âm khác với các từ A. còn lại

Xem đáp án » 01/07/2020 266

Câu 6:

Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống

T_ _ay is S_nd_y.

Xem đáp án » 01/07/2020 260

Bình luận


Bình luận