Câu hỏi:

08/07/2020 498

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 07/07/2020 538

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 08/07/2020 530

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 07/07/2020 512

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 08/07/2020 418

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 08/07/2020 399

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 08/07/2020 381

Bình luận


Bình luận