Câu hỏi:

10/07/2020 70

Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp ba axit C17H35COOH, C17H33COOH C15H31COOH. Số loại trieste có thể được tạo thành chứa hai gốc axit trong số ba axit béo trên là 

Trả lời:

Đáp án C

Chọn 2 trong 3 axit có = 3 cách chọn

Có 4 cách sắp xếp trieste tạo bởi axit A,B và glixerol.

( A – A - B, A – B - A, B – B - A, B – A - B)

Số loại trieste có thể được tạo thành chứa hai gốc axit trong số ba axit béo trên là: 3. 4 = 12.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ có thể tạo ra este chứa 5 gốc axit trong phân tử. Este chứa 5 gốc axit axetic của glucozơ có công thức phân tử nào dưới đây:

Xem đáp án » 10/07/2020 2,253

Câu 2:

Đem glucozơ lên men điều chế ancol etylic (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml), hiệu suất phản ứng lên men ancol etylic là 75%. Để thu được 80 lít rượu vang 120 thì khối lượng glucozơ cần dùng là 

Xem đáp án » 10/07/2020 514

Câu 3:

Khi thêm vôi vào nước mía sẽ làm kết tủa các axit hữu cơ, các protit. Khi ấy saccarozơ biến thành canxi saccarat tan trong nước. Trước khi tẩy màu dung dịch bằng SO2 người ta sục khí CO2 vào dung dịch nhằm 

Xem đáp án » 10/07/2020 430

Câu 4:

Cho sơ đồ sau: glucozơ → X → Y → anđehit axetic. Tên của Y là: 

Xem đáp án » 10/07/2020 411

Câu 5:

Mệnh đề không đúng là

Xem đáp án » 10/07/2020 324

Câu 6:

Khẳng định nào sau đây đúng? 

Xem đáp án » 10/07/2020 223

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »