Câu hỏi:

05/09/2020 2,885

Axit axetic có công thức là C2H4O2. Phần trăm nguyên tố C trong phân tử axit axetic là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khối lượng mol của phân tử C2H4O2 là:

MC2H4O2=12.2+4+16.2=60 (g/mol)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hợp chất hữu cơ Y khi đốt cháy hoàn toàn thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Đồng thời số mol oxi tối thiểu cần dùng bằng 4 lần số mol của Y. Biết trong Y chỉ chứa 1 nguyên tử O. Công thức phân tử của Y là

Xem đáp án » 11/07/2020 9,930

Câu 2:

Hiđrocacbon X có 83,33% khối lượng Cacbon. Số đồng phân cấu tạo của X là:

Xem đáp án » 11/07/2020 7,565

Câu 3:

Vitamin A là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho con người. Trong thực phẩm, vitamin A tồn tại ở dạng chính là retinol (chứa C, H, O) trong đó thành phần % khối lượng H và O tương ứng là 10,49% và 5,594%. Biết retinol chứa 1 nguyên tử oxi, công thức phân tử của retinol là

Xem đáp án » 09/01/2021 4,260

Câu 4:

Có bao nhiêu CTPT hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có tỉ khối hơi so với H2 bằng 30?

Xem đáp án » 11/07/2020 3,953

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 0,42 gam hợp chất hữu cơ X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ gồm CO2 và H2O) lần lượt qua bình (1) đựng H2SO4 đặc dư, bình (2) đựng dung dịch KOH dư. Kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình (1) và bình (2) tăng lần lượt là 0,54 gam và 1,32 gam. Biết rằng 0,42 gam X chiếm thể tích hơi bằng thể tích của 0,192 gam O2 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 05/09/2020 3,652

Câu 6:

Hợp chất hữu cơ A gồm 3 nguyên tố C, H, O trong đó %mC = 48,65%%mH = 8,11%. Biết khối lượng mol phân tử của A là 74. Xác định CTPT của A

Xem đáp án » 11/07/2020 3,268

Bình luận


Bình luận