Câu hỏi:

14/07/2020 5,464

Hãy cho biết tên miền của website www.edu.net.vn do nước nào quản lý?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu nêu đúng nhất bản chất của Internet trong các phát biểu sau?

Xem đáp án » 14/07/2020 18,378

Câu 2:

Tìm phát biểu sai về mạng LAN:

Xem đáp án » 14/07/2020 11,975

Câu 3:

Điền từ những thích hợp vào ô trống: Lý do hàng đầu của việc kết nối mạng máy tính là để trao đổi.........và dùng chung........

Xem đáp án » 14/07/2020 9,270

Câu 4:

Phần trắc nghiệm

Mạng WAN (diện rộng) là mạng kết nối các máy tính:

Xem đáp án » 14/07/2020 3,435

Câu 5:

Trình duyệt web là chương trình giúp người sử dụng thực hiện giao tiếp với gì?

Xem đáp án » 14/07/2020 2,261

Câu 6:

Tên miền được phân cách bởi

Xem đáp án » 14/07/2020 1,818

Bình luận


Bình luận