Câu hỏi:

03/10/2019 150,361

Phương pháp chọn tạo giống cây trồng nào sau đây dễ thực hiện nhất ở địa phương em thường áp dụng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy của cây mẹ, lấy hạt của cây mẹ gieo trồng, chọn các cây có đặc tính tốt làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?

Xem đáp án » 03/10/2019 145,985

Câu 2:

Tiêu chuẩn nào sau đây được đánh giá là một giống tốt?

Xem đáp án » 03/10/2019 133,234

Câu 3:

Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lí các bộ phận của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?

Xem đáp án » 03/10/2019 99,751

Câu 4:

Trong trồng trọt thì giống cây trồng có ảnh hưởng như thế nào đến năng suất cây trồng?

Xem đáp án » 03/10/2019 95,684

Câu 5:

Tiêu chí của giống cây trồng tốt gồm:

Xem đáp án » 03/10/2019 91,257

Câu 6:

Khi trồng giống mới ngắn ngày, một năm có mấy vụ gieo trồng?

Xem đáp án » 03/10/2019 60,025

Bình luận


Bình luận

Trạm Ca Gầu Lòi
15:55 - 18/12/2019

Có bao nhiêu bước chọn lọc giống cây trồng