Câu hỏi:

03/10/2019 66,842

Sản xuất giống cây trồng có mấy cách?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích : (Sản xuất giống cây trồng có 2 cách:

- Sản xuất giống cây trồng bằng hạt

- Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính – SGK trang 26)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích:

Xem đáp án » 03/10/2019 164,631

Câu 2:

Sản xuất cây trồng bằng nhân giống vô tính thường được áp dụng cho các loại cây nào?

Xem đáp án » 03/10/2019 149,758

Câu 3:

Sản xuất giống cây trồng bằng hạt thường áp dụng những loại cây nào sau đây?

Xem đáp án » 03/10/2019 140,777

Câu 4:

Điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống:

Xem đáp án » 03/10/2019 113,840

Câu 5:

Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:

Xem đáp án » 03/10/2019 112,119

Câu 6:

Sản xuất giống cây trồng bằng hạt cần trải qua mấy năm?

Xem đáp án » 03/10/2019 68,907

Bình luận


Bình luận