Câu hỏi:

16/07/2020 65

Chọn câu sai: 

Trả lời:

Đáp án D

D sai vì pentapeptit chỉ có 4 liên kết peptit

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho polime: -CO-C6H4-CO-O-C2H4-O-n. Hệ số n không thể gọi là: 

Xem đáp án » 16/07/2020 539

Câu 2:

Trùng ngưng 8,9 gam alanin thu được m gam một polime và 1,62 gam H2O. Số mắt xích alanyl trong m gam polime trên là 

Xem đáp án » 16/07/2020 465

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng cao su buna-N với lượng không khí vừa đủ, thấy tạo 1 hỗn hợp khí ở nhiệt độ trên 127oC mà CO2 chiếm 14,1% về thể tích. Tỉ lệ số mắt xích butađien và vinyl xyanua trong polime này là? (biết trong không khí có 20% O2 và 80% N2 về thể tích) 

Xem đáp án » 16/07/2020 459

Câu 4:

Có 5 dung dịch không màu: HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH (axit glutamic), NaI (natri iođua), HCOOH (axit fomic), NH2-CH2-COOH (glyxin), NH2-CH24-CHNH2-COOH (L-lysin). Cặp thuốc thử để nhận biết được cả 5 chất trên là: 

Xem đáp án » 16/07/2020 297

Câu 5:

So sánh nhiệt độ nóng chảy và độ tan trong nước của etylamin và glixin NH2-CH2-COOH 

Xem đáp án » 16/07/2020 234

Câu 6:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime?

Xem đáp án » 16/07/2020 223

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »