Câu hỏi:

18/07/2020 6,224

Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng từ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Vị trí Việt Nam nằm trong khoảng từ 8°34'B –> 23°23'B và 102°10'Đ –> 109°24'Đ.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm cực Tây phần đất liền ở kinh độ 102°09'Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 6,934

Câu 2:

Nước Việt Nam nằm ở

Xem đáp án » 18/07/2020 5,883

Câu 3:

Vùng đất là

Xem đáp án » 18/07/2020 4,602

Câu 4:

Vị trí địa lí nước ta có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế là

Xem đáp án » 18/07/2020 4,384

Câu 5:

Nơi hẹp nhất Việt Nam là khoảng 50km, thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 2,564

Câu 6:

Vì sao vị trí địa lí nước ta có tính chiến lược trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới?

Xem đáp án » 18/07/2020 2,562

Bình luận


Bình luận