Câu hỏi:

03/10/2019 26,619

Yêu cầu về sức khỏe của người lao động trong nghề điện dân dụng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Vì yêu cầu không mắc bệnh về tim mạch, huyết áp, thấp khớp,..

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng:

Xem đáp án » 03/10/2019 42,848

Câu 2:

Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là:

Xem đáp án » 03/10/2019 42,108

Câu 3:

Hãy cho biết đâu là đối tượng lao động của nghề điện dân dụng?

Xem đáp án » 03/10/2019 35,451

Câu 4:

Chọn phát biểu sai: đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

Xem đáp án » 03/10/2019 29,473

Câu 5:

Nghề điện dân dụng hoạt động trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ:

Xem đáp án » 03/10/2019 24,642

Câu 6:

Chọn phát biểu sai về triển vọng của nghề điện dân dụng?

Xem đáp án » 03/10/2019 24,600

Bình luận


Bình luận