Câu hỏi:

04/10/2019 42,396

Panme là dụng cụ cơ khí dùng để:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C. Vì thước mét đo cchieeuf dài, thước kẹp đo đường kính dây, kích thước lỗ luồn dây.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dụng cụ nào dùng để cắt kim loại, ống nhựa?

Xem đáp án » 04/10/2019 69,080

Câu 2:

Hãy cho biết V là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

Xem đáp án » 03/10/2019 57,422

Câu 3:

Đâu không phải là tên dụng cụ cơ khí?

Xem đáp án » 04/10/2019 51,231

Câu 4:

Hãy cho biết A là kí hiệu của đồng hồ đo điện nào?

Xem đáp án » 04/10/2019 41,587

Câu 5:

Cho vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:

Xem đáp án » 04/10/2019 35,173

Câu 6:

Tên một số đại lượng đo điện là:

Xem đáp án » 03/10/2019 28,820

Bình luận


Bình luận