Câu hỏi:

04/10/2019 20,301

Tên đồng hồ đo điện là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các bước đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện là:

Xem đáp án » 04/10/2019 69,067

Câu 2:

Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện thực hiện theo mấy bước?

Xem đáp án » 04/10/2019 40,136

Câu 3:

Nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng là:

Xem đáp án » 04/10/2019 28,129

Câu 4:

Chập hai đầu que đo, hiệu chỉnh về 0 thực hiện:

Xem đáp án » 04/10/2019 23,842

Câu 5:

Khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng phải bắt đầu từ thang đo:

Xem đáp án » 04/10/2019 23,455

Câu 6:

Có mấy nguyên tắc cần lưu ý khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng?

Xem đáp án » 04/10/2019 9,597

Bình luận


Bình luận