Câu hỏi:

19/07/2020 7,762

Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thời cận đại xuất hiên nhiều nhà văn, nhà thơ lớn. Trong đó Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nên văn học bi kịch cổ điển Pháp. Năm 1629 ông viết vở kịch đầu tiên Mêlilơ. Thành công của vở kịch khiến ông dấn thân đi Pari và bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình. Ông viết một số kịch mà trong đó nổi bật lên như một vì sao chói lọi đó là vở kịch Lơ xít (1637).

Có thể nói một cách khái quát, vấn đề đặt ra trong tác phẩm của Cóoc – nây là thế giới quan bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy lí và tư tưởng chính trị về một quốc gia chuyên chế hùng mạnh. Với ông, tình cảm và lí trí là hai khía cạnh riêng biệt, đối lập nhau, không thể dung hòa trong bản tính con người. Nó là thước đo để định gia phẩn chất và vẻ đẹp người anh hùng, cơ sở dựng lên xung đột kiểu Cóoc- nây

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong buổi đầu thời cận đại, những lĩnh vực nào có vai trò quan trọng, tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến?

Xem đáp án » 19/07/2020 30,671

Câu 2:

Ở Việt Nam có nhà bác học nào nổi tiếng trong thế kỉ XVIII?

Xem đáp án » 19/07/2020 10,157

Câu 3:

Bài thơ “Con cáo và chùm nho” là sáng tác của ai?

Xem đáp án » 19/07/2020 6,706

Câu 4:

Nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo thời cận đại là

Xem đáp án » 19/07/2020 5,678

Câu 5:

Nhà thơ nổi tiếng ở Pháp thế kỉ XVII là ai?

Xem đáp án » 19/07/2020 4,689

Câu 6:

Tại sao những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại lại phát triển mạnh ở châu Âu?

Xem đáp án » 19/07/2020 4,186

Bình luận


Bình luận