Câu hỏi:

20/07/2020 368

Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mâu thuẫn giữa giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa là nguyên nhân sâu xa, đồng thời là mục tiêu chung mà tất cả các cuộc cách mạng tư sản hướng tới giải quyết. Thắng lợi của cách mạng tư sản ở mức độ khác nhau sẽ mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mâu thuẫn chủ yếu trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa thời kì cận đại là mâu thuẫn giữa

Xem đáp án » 20/07/2020 4,979

Câu 2:

Cuộc cách mạng nào được Lê-nin ví như “cái chổi khổng lồ quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến châu Âu”?

Xem đáp án » 20/07/2020 4,092

Câu 3:

Từ cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã có chuyển biến gì?

Xem đáp án » 20/07/2020 3,789

Câu 4:

Họa sĩ danh tiếng với nghệ thuật vẽ tranh phong cảnh cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án » 19/07/2020 1,368

Câu 5:

Tiền đề kinh tế dẫn đến “sự thức tỉnh của châu Á” trong phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án » 20/07/2020 1,047

Câu 6:

Tác phẩm nào của nhà văn Vích-to Huy-gô đã được chuyển thể thành phim và nhạc kịch?

Xem đáp án » 19/07/2020 637

Câu 7:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là gì?

Xem đáp án » 20/07/2020 480

Bình luận


Bình luận