Câu hỏi:

04/10/2019 17,617

Bước “Vạch dấu” thuộc bước thứ mấy trong quy trình lắp đặt mạch bảng điện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A. vì vạch dấu là công việc đầu tiên cần làm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên bảng điện thường lắp những thiết bị nào?

Xem đáp án » 04/10/2019 97,913

Câu 2:

Mạng điện trong nhà thường có mấy loại bảng điện?

Xem đáp án » 04/10/2019 79,419

Câu 3:

Hãy cho biết “Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn” thuộc bước thứ mấy?

Xem đáp án » 04/10/2019 50,452

Câu 4:

Trên bảng điện có những phần tử nào?

Xem đáp án » 04/10/2019 48,552

Câu 5:

Kiểm tra bảng điện theo yêu cầu nào?

Xem đáp án » 04/10/2019 48,099

Câu 6:

Theo em, phương pháp lắp đặt dây dẫn là:

Xem đáp án » 04/10/2019 34,182

Câu 7:

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện tiến hành theo mấy bước?

Xem đáp án » 04/10/2019 29,145

Bình luận


Bình luận