Câu hỏi:

04/10/2019 32,818

Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm:

Xem đáp án » 04/10/2019 32,540

Câu 2:

“Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang” thuộc bước thứ mấy?

Xem đáp án » 04/10/2019 28,485

Câu 3:

Bước nào sau đây thuộc quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?

Xem đáp án » 04/10/2019 27,265

Câu 4:

Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy bước?

Xem đáp án » 04/10/2019 26,491

Câu 5:

Những việc cần làm của bước “Vạch dấu” là:

Xem đáp án » 04/10/2019 23,156

Câu 6:

Chọn phát biểu sai: Bước nào sau đây thuộc quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?

Xem đáp án » 04/10/2019 19,728

Bình luận


Bình luận