Câu hỏi:

22/07/2020 117

Dấu thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 300 + 40 + 5 … 354

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Ta có:

Vậy dấu cần điền vào chỗ trống là dấu <.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho số 555, cách đọc nào dưới đây là đúng ?

Xem đáp án » 22/07/2020 2,375

Câu 2:

Số 105 đọc là

Xem đáp án » 22/07/2020 659

Câu 3:

Số 555 đọc là năm trăm lăm mươi lăm.

Xem đáp án » 23/07/2020 286

Câu 4:

Số lớn nhất trong các số 345; 435; 543; 534; 354 là:

Xem đáp án » 22/07/2020 256

Câu 5:

Số liền sau của số chẵn lớn nhất có ba chữ số là:

Xem đáp án » 23/07/2020 165

Câu 6:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 987,789,879,897,978,798.

Xem đáp án » 22/07/2020 165

Bình luận


Bình luận