Câu hỏi:

27/07/2020 113

Tính (tính nhanh nếu có thể):

a) 20,7 + 1,47 : 7 - 0,23 . 5

Trả lời:

a) 20,7 + 1,47 : 7 – 0,23.5

= 20,7 + 0,21 – 1,15

= 20,91 – 1,15

= 19,76

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm x, biết:

c) 34x-14=2x-3+14x

Xem đáp án » 27/07/2020 198

Câu 2:

Tìm x, biết:

b) 30%x-x+56=13

Xem đáp án » 27/07/2020 197

Câu 3:

Tính (tính nhanh nếu có thể):

d) 527.811+527.511-527.211
 

Xem đáp án » 27/07/2020 162

Câu 4:

Tính (tính nhanh nếu có thể):

b) 145.78+429:558-1310
 

Xem đáp án » 27/07/2020 136

Câu 5:

Tìm x, biết:

a) x-310=715:35

Xem đáp án » 27/07/2020 133

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »