Câu hỏi:

04/08/2020 324

Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3m2  5dm2= …………m2 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bạn Hà có một mảnh bìa hình chữ nhật. (như hình vẽ)

Dựa vào lưới ô vuông như hình vẽ, hãy tính diện tích phần tô đậm? (Biết mỗi ô vuông có cạnh 1cm)

Xem đáp án » 04/08/2020 2,391

Câu 2:

Nền nhà lớp học của em có chiều dài 10m, chiều rộng 6m. Người ta lát nền bằng loại gạch men có dạng hình vuông cạnh 50 cm. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu viên gạch như trên để lát đủ nền phòng học đó. (Biết rằng diện tích phần mạch vữa là không đáng kể).

Trả lời: Số gạch men cần dùng ít nhất là:…………………….…

Xem đáp án » 04/08/2020 2,100

Câu 3:

Hôm nay mẹ bận, em đi chợ. Giá tiền 1kg thịt bò là 220 000 đồng. Vậy mua nửa ki-lô-gam thịt bò thì em cần trả bao nhiêu tiền?

Xem đáp án » 04/08/2020 1,635

Câu 4:

Trên phần đất liền của nước ta, đồng bằng chiếm bao nhiêu phần diện tích? Tính diện tích phần đồng bằng ? Biết diện tích nước ta là 331 000 km2.

Trả lời: Trên phần đất liền của nước ta, ……………..diện tích là đồng bằng.

Diện tích đồng bằng nước ta là ………………………………

Xem đáp án » 04/08/2020 1,185

Câu 5:

Lan goes to school from Monday to Friday. How many days does Lan go to school?

Xem đáp án » 04/08/2020 1,169

Câu 6:

Một hình tròn có diện tích là 113,04cm thì bán kính  là:

Xem đáp án » 04/08/2020 993

Câu 7:

Mảnh vườn nhà bác Hà có diện tích là 1 sào Bắc bộ. Vụ rau Đông Xuân năm nay, bác Hà dự tính sẽ dùng 35 diện tích vườn để trồng rau xà lách, diện tích còn lại trồng bắp cải.

Em hãy tính hộ bác Hà diện tích để trồng rau xà lách, bắp cải là bao nhiêu mét vuông ?

Xem đáp án » 04/08/2020 981

Bình luận


Bình luận