Câu hỏi:

04/08/2020 539

Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

24m2 6dm2 = ...............m2

Xem đáp án » 04/08/2020 1,566

Câu 2:

Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 64cm và 26, chiều cao 30 cm.Diện tích hình thang đó là:

Xem đáp án » 04/08/2020 1,506

Câu 3:

Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ 30 phút và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48km/giờ và nghỉ dọc đường 15 phút. Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.

Xem đáp án » 04/08/2020 887

Câu 4:

Cho một số, nếu lấy số đó cộng với 0,75 rồi cộng với 0,25 được bao nhiêu đem cộng với 1, cuối cùng giảm đi 4 lần thì được kết quả bằng 12,5. Vậy số đó là:

Xem đáp án » 04/08/2020 525

Câu 5:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3m376 dm3 = .........m3 là:

Xem đáp án » 04/08/2020 492

Câu 6:

Thể tích hình lập phương có cạnh 2,1 cm là:

Xem đáp án » 04/08/2020 328

Bình luận


Bình luận