Câu hỏi:

05/08/2020 93

Số bảy mươi bảy phẩy năm mươi lăm viết là :

Trả lời:

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trường tiểu học có 640  học sinh , trong đó số học sinh giỏi  chiếm 35%, số học sinh khá chiếm 60% còn lại là học sinh trung bình. Tìm số học sinh trung bình của Trường Tiểu học đó?

Xem đáp án » 05/08/2020 347

Câu 2:

Hãy tìm x bằng cách nhanh nhất. 78,3 : 4,9 : x = 78,3 : 6,7 : 4,9

Xem đáp án » 05/08/2020 150

Câu 3:

Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh thích tập hát chiếm 75%. Vậy số học sinh thích tập hát của lớp 5A là: 

Xem đáp án » 05/08/2020 121

Câu 4:

Đặt tính rồi tính.

a) 309   -  28,127

b)  94 : 12,5

Xem đáp án » 05/08/2020 90

Câu 5:

Số thích hợp điền vào vào chỗ chấm của 0,463 m2 = ........... cm2

Xem đáp án » 05/08/2020 84

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »