Câu hỏi:

06/08/2020 79

Đây là tờ lịch của tháng 2 năm 2018 Ngày 15 tháng 2 là thứ mấy?

Trả lời:

Đáp án D

Từ vị trí của ngày 15 trong tờ lịch rồi dóng thẳng lên cột thứ trong tháng.

Vậy ngày 15 tháng 2 là thứ năm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thứ tư tuần sau là ngày 2 tháng 9.

Xem đáp án » 06/08/2020 668

Câu 2:

Các tháng nào dưới đây có 31 ngày?

Xem đáp án » 06/08/2020 142

Câu 3:

Tháng 7 có bao nhiêu ngày?

Xem đáp án » 06/08/2020 124

Câu 4:

Đánh dấu vào ô trống đặt trước các tháng có 30 ngày.

Xem đáp án » 06/08/2020 124

Câu 5:

Ngày 5 tháng 6 của năm nào đó là thứ hai. Hỏi ngày 20 tháng 6 của năm đó là thứ mấy?

Xem đáp án » 06/08/2020 115

Câu 6:

Quan sát tờ lịch tháng dưới đây, chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày nào?

Xem đáp án » 06/08/2020 101

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85