Câu hỏi:

07/08/2020 452

Điền nghề nghiệp thích hợp vào chỗ trống và khoanh tròn “a” hoặc “an"

A/ an _____________ sings songs.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 A singer

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền từ thích hợp vào đoạn văn

Inandyearsname
areanmyhousewife

I am Ping. There (1) ___________ four people in my family: my father, my mother, my sister (2) ___________ me. My father’s name is Peter. He is 42 (3) ___________ old. He is an engineer. He works in (4) ___________ office near my house. My mother’s (5) ___________ is Jane. She stays at home to take care of the family, so she is a (6) ___________. My sister and I are both students. She is (7) ___________ grade 8 and I am in grade 4. I love (8) ___________ family.

Xem đáp án » 07/08/2020 658

Câu 2:

Sắp xếp các chữ cái để được từ đúng

LOTPI _____________

Xem đáp án » 07/08/2020 618

Câu 3:

Điền nghề nghiệp thích hợp vào chỗ trống và khoanh tròn “a” hoặc “an”

A/ an _____________ works in the field.

Xem đáp án » 07/08/2020 399

Câu 4:

Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu đúng

Alex/ What/ do/ does?

Xem đáp án » 07/08/2020 374

Câu 5:

Cùng làm câu đố về nghề nghiệp nhé!

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 có đáp án

 

Xem đáp án » 07/08/2020 265

Câu 6:

Điền nghề nghiệp thích hợp vào chỗ trống và khoanh tròn “a” hoặc “an”

A/ an _____________ teaches students.

Xem đáp án » 07/08/2020 248

Bình luận


Bình luận