Câu hỏi:

12/10/2019 1,654

Để xác định nhiệt độ của 1 cái lò, người ta dựa vào một miếng sắt m = 22,3g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả ngay vào nhiệt lượng kế chứa 450g nước ở 15°C, nhiệt độ của nước tăng lên tới 22,5°C. Xác định nhiệt độ của lò.

Biết CFe=478J/Kg.K; CH20=4180J/Kg.k; CNLK=418J/Kg

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhiệt lượng tỏa ra:

Nhiệt lượng thu vào:

Đáp án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng?

Xem đáp án » 11/10/2019 27,142

Câu 2:

Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun nóng 5 kg nước từ nhiệt độ 20°C lên 100°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103 J/kg.K.

Xem đáp án » 11/10/2019 14,021

Câu 3:

Tính nhiệt lượng tỏa ra khi 1 miếng sắt có khối lượng 2 kg ở nhiệt độ 500°C hạ xuống còn 40°C. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 478J/kg.K.

Xem đáp án » 11/10/2019 12,617

Câu 4:

Một ấm nước bằng nhôm có khối lượng 250g, chứa 2 kg nước được đun trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng là 516600 J thì ấm đạt đến nhiệt độ 80°C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là CAl=920J/kg.K;CH20=4190J/kg.K Nhiệt độ ban đầu của ấm là:

Xem đáp án » 11/10/2019 11,426

Câu 5:

Khi truyền nhiệt cho một khối khí thì khối khí có thể:

Xem đáp án » 11/10/2019 9,815

Câu 6:

Người ta bỏ 1 miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng 50g ở t = 136°C vào 1 nhiệt lượng kế có nhiệt dung là 50 J/K chứa 100g nước ở 14°C. Xác định khối lượng của kẽm và chì trong hợp kim trên, biết nhiệt độ khi cân bằng trong nhiệt lượng kế là 18°C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài, CZn=377J/kg.K ; CPb=126J/kg.K

Xem đáp án » 11/10/2019 8,413

Câu 7:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về các cách làm thay đổi nội năng của một vật?

Xem đáp án » 11/10/2019 8,345

Bình luận


Bình luận