Câu hỏi:

09/10/2019 2,773

Một lượng khí khi bị nung nóng đã tăng thể tích 0,02m3 và nội năng biến thiên 1280J. Nhiệt lượng đã truyền cho khí là bao nhiêu? Biết quá hình là đẳng áp ở áp suất 2.105Pa.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng?

Xem đáp án » 09/10/2019 65,036

Câu 2:

Nội năng của một vật phụ thuộc vào:

Xem đáp án » 09/10/2019 33,502

Câu 3:

Hệ thức là hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học

Xem đáp án » 09/10/2019 27,077

Câu 4:

Trong các động cơ đốt trong, nguồn lạnh là:

Xem đáp án » 09/10/2019 19,702

Câu 5:

Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học là sự vận dụng của định luật bảo toàn nào sau đây ?

Xem đáp án » 09/10/2019 17,942

Câu 6:

Trong động cơ nhiệt, nguồn nóng có tác dụng:

Xem đáp án » 09/10/2019 16,069

Câu 7:

Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật

Xem đáp án » 09/10/2019 16,024

Bình luận


Bình luận