Câu hỏi:

09/10/2019 10,260

Một động cơ nhiệt lý tưởng hoạt động giữa hai nguồn nhiệt 100°C và 25,4°C, thực hiện công 2kJ. Tính nhiệt lượng mà động cơ truyền cho nguồn lạnh.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hiệu suất động cơ:

- Suy ra, nhiệt lượng mà động cơ nhân từ nguồn nóng là:

- Nhiệt lượng mà động cơ truyền cho nguồn lạnh:

Đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng?

Xem đáp án » 09/10/2019 65,042

Câu 2:

Nội năng của một vật phụ thuộc vào:

Xem đáp án » 09/10/2019 33,504

Câu 3:

Hệ thức là hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học

Xem đáp án » 09/10/2019 27,077

Câu 4:

Trong các động cơ đốt trong, nguồn lạnh là:

Xem đáp án » 09/10/2019 19,705

Câu 5:

Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học là sự vận dụng của định luật bảo toàn nào sau đây ?

Xem đáp án » 09/10/2019 17,944

Câu 6:

Trong động cơ nhiệt, nguồn nóng có tác dụng:

Xem đáp án » 09/10/2019 16,069

Câu 7:

Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật

Xem đáp án » 09/10/2019 16,024

Bình luận


Bình luận