Câu hỏi:

08/08/2020 1,651

Tỉ số phần trăm của 32 và 50 là bao nhiêuTỉ số phần trăm của 32 và 50 là bao nhiêu

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt tính rồi tính

a, 39,72 + 46,18

b, 95,64 – 27,35

c, 31,05 x 2,6

d, 77,5 : 2,5

 

 

Xem đáp án » 08/08/2020 4,264

Câu 2:

Diện tích hình tròn có đường kính d = 5dm là

Xem đáp án » 08/08/2020 2,050

Câu 3:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3 = ......... m3 là

Xem đáp án » 08/08/2020 925

Câu 4:

Bài toán Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn là 4 m, đáy nhỏ 28 dm và chiều cao bằng 1/2  đáy nhỏ. Tính diện tích thửa ruộng đó

Xem đáp án » 08/08/2020 679

Câu 5:

Tìm X

a, X x 1,8 = 72

b, X  :  7 = 6,1

Xem đáp án » 08/08/2020 588

Câu 6:

Thể tích hình lập phương có cạnh 2,1 cm là

Xem đáp án » 08/08/2020 377

Bình luận


Bình luận