Câu hỏi:

08/08/2020 351

Tỉ số phần trăm của 32 và 50 là bao nhiêuTỉ số phần trăm của 32 và 50 là bao nhiêu

Trả lời:

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Diện tích hình tròn có đường kính d = 5dm là

Xem đáp án » 08/08/2020 447

Câu 2:

Đặt tính rồi tính

a, 39,72 + 46,18

b, 95,64 – 27,35

c, 31,05 x 2,6

d, 77,5 : 2,5

 

 

Xem đáp án » 08/08/2020 384

Câu 3:

Bài toán Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn là 4 m, đáy nhỏ 28 dm và chiều cao bằng 1/2  đáy nhỏ. Tính diện tích thửa ruộng đó

Xem đáp án » 08/08/2020 131

Câu 4:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3 = ......... m3 là

Xem đáp án » 08/08/2020 110

Câu 5:

Phân số  1951000 viết dưới dạng số thập phân là

Xem đáp án » 08/08/2020 109

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »