Câu hỏi:

10/08/2020 66

Trong các số dưới đây chữ số 7 trong số nào có giá trị là 7000:

Trả lời:

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Xem đáp án » 10/08/2020 1,458

Câu 2:

Tổng của hai số là 58, hiệu của hai số là 36. Số lớn và số bé lần lượt là:

Xem đáp án » 10/08/2020 620

Câu 3:

Cho 2m 7cm = ..................... cm.   Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Xem đáp án » 10/08/2020 577

Câu 4:

Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án » 10/08/2020 500

Câu 5:

Tìm tất cả các số có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số bằng 5?

Xem đáp án » 10/08/2020 181

Câu 6:

Cách đọc: "Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm linh tám". Đúng với số nào?

Xem đáp án » 10/08/2020 106

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »