Câu hỏi:

12/08/2020 262

Kết quả của phép tính: 13428  -  9876  là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trung bình cộng 5 số tự nhiên liên tiếp là 15. Tìm 5 số đó ?

Xem đáp án » 13/08/2020 781

Câu 2:

Hưởng ứng phong trào tự làm đồ dùng học tập. Hai đội nam, nữ thi đua gấp hoa. Đội nam gấp được 20 bông hoa trong 23giờ. Cũng 20 bông hoa như vậy đội nữ gấp trong 12giờ. Hỏi đội nào gấp nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu phút ?

Xem đáp án » 13/08/2020 492

Câu 3:

Đổi 5 tấn 2 yến = ...................kg ?

Xem đáp án » 13/08/2020 482

Câu 4:

Trong các phân số: 911; 32; 57; 2122 phân số lớn nhất là:

Xem đáp án » 12/08/2020 458

Câu 5:

Kết quả của phép tính: 408 × 302 là:

Xem đáp án » 12/08/2020 320

Câu 6:

Kết quả của phép tính: 7869 + 15463 là :

Xem đáp án » 12/08/2020 318

Câu 7:

Kết quả của phép tính: 136,052 ÷ 452 là:

Xem đáp án » 12/08/2020 308

Bình luận


Bình luận