Câu hỏi:

19/08/2020 3,613

Tương lai của Nhật Bản được quyết định như thế nào theo Hội nghị Ianta (2-1945)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta, quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào phản ánh đúng điểm tương đồng giữa hệ thống Vécxai - Washington với trật tự hai cực Ianta?

Xem đáp án » 19/08/2020 4,883

Câu 2:

Những quyết định của hội nghị Ianta (2-1945) có hạn chế gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 4,204

Câu 3:

Em có nhận xét gì về sự phân chia phạm vi ảnh hưởng ở khu vực châu Âu giữa các cường quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem đáp án » 19/08/2020 3,727

Câu 4:

Theo quyết định của hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia nào cần phải trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ?

Xem đáp án » 19/08/2020 3,713

Câu 5:

Theo Hội nghị Ianta, để nhanh chóng kết thúc nhanh chiến tranh, ba cường quốc đã thống nhất điều gì?

Xem đáp án » 19/08/2020 3,582

Câu 6:

Vì sao gọi là “trật tự hai cực Ianta”?

Xem đáp án » 19/08/2020 2,901

Bình luận


Bình luận