Câu hỏi:

20/08/2020 106

Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch anilin, nhỏ tiếp vào đó vài giọt dung dịch Br2. Quan sảt thấy xuất hiện kết tủa màu

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch protein 10%, 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc ống nghiệm, quan sát thấy xuất hiện màu

Xem đáp án » 20/08/2020 140

Câu 2:

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

Xem đáp án » 20/08/2020 99

Câu 3:

Lần lượt nhúng quỳ tím vào các dung dịch sau: propylamin, anilin, glyxin, lysin, axit glutamic, alanin. Số trường hợp làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

Xem đáp án » 20/08/2020 70

Câu 4:

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím ?

Xem đáp án » 20/08/2020 63

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »