Câu hỏi:

21/08/2020 603

Quốc gia nào là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Nước Mĩ (Có đáp án) !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), Mĩ là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại và đạt được nhiều thành tựu to lớn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu?

Xem đáp án » 21/08/2020 38,806

Câu 2:

Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

Xem đáp án » 21/08/2020 22,583

Câu 3:

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem đáp án » 21/08/2020 5,014

Câu 4:

Giai đoạn kinh tế - khoa học kĩ thuật Mĩ chiếm ưu thế tuyệt đối mọi mặt là

Xem đáp án » 21/08/2020 4,901

Câu 5:

Từ năm 1983 đến năm 1991, kinh tế Mĩ có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án » 21/08/2020 4,860

Câu 6:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy yếu của kinh tế Mĩ từ những năm 70 của thế kỉ XX là

Xem đáp án » 21/08/2020 3,655

Câu 7:

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ từ năm 1973 đến năm 2000 là

Xem đáp án » 21/08/2020 2,958

Bình luận


Bình luận