Câu hỏi:

21/08/2020 2,770

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), kinh tế Mĩ có đặc điểm gì?

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Nước Mĩ (Có đáp án) !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ. Trong khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới. Biểu hiện: sản lượng công nghiệp chiếm hơn 56% sản lượng công nghiệp toàn thế giới (1948); sản lượng nông nghiệp bằng 2 lần sản lượng của 5 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Nhật Bản cộng lại (1949); có hơn 50% tàu bè đi lại trên biển; chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu?

Xem đáp án » 21/08/2020 38,806

Câu 2:

Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

Xem đáp án » 21/08/2020 22,583

Câu 3:

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem đáp án » 21/08/2020 5,014

Câu 4:

Giai đoạn kinh tế - khoa học kĩ thuật Mĩ chiếm ưu thế tuyệt đối mọi mặt là

Xem đáp án » 21/08/2020 4,901

Câu 5:

Từ năm 1983 đến năm 1991, kinh tế Mĩ có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án » 21/08/2020 4,860

Câu 6:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy yếu của kinh tế Mĩ từ những năm 70 của thế kỉ XX là

Xem đáp án » 21/08/2020 3,655

Câu 7:

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ từ năm 1973 đến năm 2000 là

Xem đáp án » 21/08/2020 2,958

Bình luận


Bình luận